VOCABOLARI GRAMMATICA FILOSOFIA LETTERATURA TRADOTTA SCIENZA TURISMO

xxxxxxxxxx tr>

VOCABOLARI
V901a Praktika Bildovortaro de Esperanto Laguage Service Oxford University Press illustrato
V902b Pocket Esperanto Dictionary Andrew McLinen UEA esperanto-inglese
V903a Mil unuaj vortoj en Esperanto Heather Amery Esperanto Asocio de Britio illustrato
V904a Bildovortaro Sylla Chaves Esperanto-Asocio de San-Paulo in bianco-nero
V905a Plena Ilustrita Vortaro Eugeno Lanti SAT
V906a Plena Vortaro de Esperanto E. Grosjean-Maupin Sennacieca Asocio Tutmonda
V907a Vocabolario Italiano-Esperanto Corrado Grazzini Paolet -San Vito al Tagliamento
V908a Vocabolario Esperanto-Italiano Umberto Broccatelli/ Coedes
V909a Vocabolario italiano-esperanto Istituto italiano di Esperanto Istituto italiano di Esperanto
V910a Vocabolario Italiano-Esperanto Carlo Minnaia Coedes
V911 Oportuna Vortaro de Ordinara Esperanto Vilho Setala FES
V912 Hejma vortaro Jouko Lindstedt UEA
V913 Baza Esperanta Radikaro Wouter F.Pilger UEA
V914 Sisteme Ordigita Vortaro M. Mariano eldono Gabrielli
V915 Esperantaj Sinonimoj Jaan Ojalo UEA
V016 Frekvencmorfemaro de parolata esperanto Zlatko Tisijar Internacia Kultura Servo-Zagabria
GRAMMATICHE - CORSI - LINGUISTICA
G001a Plena Analiza Gramatiko K Kalocsay- G. Waringhien UEA UEA
G002a Manuale Pratico della lingua esperanto U.E.C.I. U.E.C.I.
G003a Nuovo Corso di Esperanto Umberto Broccatelli Heroldo
G004a Esperanto Rivoluzione della parola Vittorio dall'Acqua Istituto Editoriale Universitario
G005a Esperanto Corso di Base R.Corsetti-M.la Torre-N.Vessella Edistudio
G006a Corso di Esperanto A.Menabene-G.F. Barabalace Edistudio
G007a Kurso de Esperanto Tibor S I.E.I.
G008a Saluton! Esperanto aŭtodidakte Audrey Childs-Mee Stafeto
G009a /Esperanto simple -Kurso en 7 lecionoj Lilia Fabretto T.E.V.A. -Kurso en 7 lecionoj
G010a Manuale di Esperanto Bruno Migliorini Edistudio *
G010a Kunvojaĝu-Internacia kurso Paul Gubbins Edistudio-ILEI
G010a Nia Fundamento sub lupeo G.F. Makkinik FEL
G010a Parlo Esperanto Davide Astòri A Vallardi Manuale di conversazione
G010a Esperanto por ni Helena kaj Jozefo Mikulas Hungara Esperanto Asocio
G010a ABC-Gramatiko de Esperanto C.De Vleminck-E.Vaan Damme FEL
G010a Ludu kun ni! E. Visilcs Formaggio E.R.A.
24/010a Inter Lingvistiko k Esperantologio W. Manders 1950 J.Muusses Purmerend-Nederlando Komparo kun IALA, Occidental,..
22/010a Proposte Carlo Minnaia 1979-Istituti Italiano di E. Traduzioni guidate in E.
24/010a L'Esperanto, la Cultura, l'Europa Andrea Chriti-Batelli 2001-Roma, presso l'autore Discorso al 70° Congresso I
24/010a ...tra Politica e glottodidattica Andrea Chriti-Batelli 1987-Marzorati Editore Milano Comunicazione internazionale
22/010a La Bona Lingvo Claude Piron 1989-Pro E-Vieno/Budapest Babilado pri ..
24/010a Introduzione alla Conoscenza dell'E Umberto Stoppoloni 1983-CO ED ES Informado
22/010a P.Manlibro de E.Gramatiko Bertilo Wennergren http://bertilow.com/ Informado
12/010a Gramatiko del E Alberto F.J.Otamendi 1961-Cosmopolita Tascabile/Spagnolo
LETTERATURA ORIGINALE
R010a Esperanta Antologio William Auld UEA -Poemoj 1887-1981
R010a Itala antologio tr: Giordano Azzi Co Ed ES
R010a Esperanta Legolibro
R010a Una voce per il mondo Vitaliano Lamberti Mursia
R010a Kun Siaseca spico Raymond Schwartz Artur E. Iltis
R010a Badelanda Legendaro Benoit Philippe Kava-Pech
R010a Fabeloj de la verda pigo Louis Beaucaire TK-Stafeto
R010a Krilov-elektitaj fabeloj tr: S.Rublov TK-Stafeto
R010a Vivendo -poemoj Lina Gabrielli Eldono Gabrielli
R010a La klasika periodo tr: Gaston Warienghien Eldono Gabrielli franca poezio
R010a Esperanta Antologio William Auld UEA Poemoj 1887-1981
R010a Leteroj de L.L. Zamenhof pr: G. Warienghien S.A.T.
22/100L Kumeŭaŭa, la filo de la ĝ Tibor Sekelj 1979-La Laguna Aventuro
20/100L Temuĝin La filo de la stepo Tibor Sekelj 1993-Terezija esperantigis Terezija
22/100L Kaverno apud la Maro Bertranm Potts 1983-La Laguna Novelaro
20/100L Sferoj-1- Miguel Gutierrez Aduriz Hispana E-F 1978-Sciencfiksia kolekto
20/100L Sferoj-2- Miguel Gutierrez Aduriz Hispana E-F 1978-Sciencfiksia kolekto
22/100L Metropoliteno V. Varankin 1933-La Laguna Krim-romano
22/100L Ĉu rakonti novele? Johàn Valano 1981-Flandra E.Ligo Krim-romano
22/100L Ĉu li bremsis sufiĉe? Johàn Valano 1979-Flandra E.Ligo Krim-romano
22/100L Ĉu ni kunvenis vane? Johàn Valano 1982--La Laguna Krim-romano
22/100L Faktoj kaj Fantazioj Marjorie Boulton 1984-UEA Antologio-Progresiga legolibro
22/100L La Vualo de l' Tempo J.H. Sullivan 1983-La Laguna Novelaro
22/100L La septaga murdenigmo Ronald Cecil GATES 1991- Flandra E-Ligo Krim-romano
22/100L Voaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas Maanjo Austin 1988- Flandra E-Ligo Romano
22/100L Kromosomoj Lorjak 1989-Flandra E.Ligo Romano
22/100L La Kombilo Lina Gabrielli 1962-Karol Kleszczynski Rakonteto
22/100L Fabeloj de la verda pigo Kolektitaj de Luis Beaucaire 1981-La Laguna libro por knaboj
18/100L Esperanta legolibro Elio Migliorini 19__-Itala Instituto de E Antologio
20/100L Paŝoj al plena posedo William Auld 1989-Heroldo Progresiga legolibro
22/100L Tra la mondo Kolekto 1929- F.Hirt&Sohn/Leipzig Legolibro
22/100L Amuzaj dialogoj Albert Lienhardt 1980-Hungara E-Asocio kun didaktikaj demandoj kaj respondoj
20/002S Vivo de Zamenhof Edmond Privat 1957-The E.Publishing Co. LTD kun fotoj
20/002S Zamenhof A.Lopez Luna 1952-Paideia Iniziatore dell'E.
20/002S Ŝtelistoj de Persikoj Emilijan Stanev 1985-Sofia Pres Noveloj k Rakontoj
22/002S La nekonata konato Douglas P. Boatman 1977-Heroldo Mistera rakonto
22/002S De Tajgo al Minaretoj Ada Sikorska-Fighiera 1991-Esperantotur el la taglibro de 11-jarulino
22/002S La Lastaj tagoj de Ada, Aduŝka G.C.Fighiera 2002-Torino Memoraĵo
22/002S Ombro sur interna pejzaĝo Spomenka ƀtimec 1984-Edistudio- Pizo Mistera rakonto
22/010a Mia Verda Pado Ŭisto Gorov 1986-Bulgara Esperanto Asocio Eseoj kaj rakontoj
26/100L Internacia Geedziĝo E. Virina Asocio (el Hirose-Japanio) 1983-E. Virina Asocio 66 Enketoj pri ..
22/100L Mia instrulaboro k impresoj en Irano Teresa Kapista 19---Gruppo E.Mantovano Libretto bilingue E-Italiano
22/100L Liza kaj Paùlo Reto Rossetti 1985-Grupo Kvin Sondramo por stimuli..
22/100L Kroniko de la E-Movado en Torino Pierisa Cardone 1998-T.E.Centro Torinaj E-faktoj
16/100L Konversacia Literaturo I.E.Instituto 193?-I.E.I Hago 8 libretoj por praktiki E.on
22/100L Memoraĵetoj k notoj A.Lopez Luna 1902-Amigos de L.L. Siaj travivaĵoj
LETTERATURA TRADOTTA
20/002S Kanto de Juneco (unua parto) Yang Mo, tradukis: Yang Yongsen 1981-El Popola Ĉinio Tre glata stilo
18/002S Magia Ɓipo Esperantigita de -- 1984-Ĉina E. Eldonejo Ĉinaj popolaj rakontoj
18/002S Saĝo-Sako Esperantigita de Fan Yizu 1983-ĝina E. Eldonejo Ĉinaj popolaj rakontoj
18/002S Oran&@285:a Ombrelo Esperantigita de diversaj... 1986-ĝina E. Eldonejo Mikronoveloj
20/002S Goethe: Hermano kaj Doroteo El la germana:Benno Kuster 1922-Ferdinand Hirt & Sohn 1/Internacia Mondliteraturo
20/002S A.Niemojewski: Legendoj El la pola:Bronislaw Kuhl 1922-Ferdinand Hirt & Sohn 2/Internacia Mondliteraturo
20/002S I.S.Turgenev: Elektitaj Noveloj El la germana: Benno Kuster 1922-Ferdinand Hirt & Sohn 3/Internacia Mondliteraturo
20/002S Raabe: La Nigra Galero El la germana:Fritz Wicke 1922-Ferdinand Hirt & Sohn 4/Internacia Mondliteraturo
20/002S Hildebrand: El la "Camera Obscura" El la pola:Bronislaw Kuhl 1923-Ferdinand Hirt & Sohn 5/Internacia Mondliteraturo
20/002S Washington Irving: El la Skizlibro El la angla:H.L.Elvin 1924-Ferdinand Hirt & Sohn 6/Internacia Mondliteraturo
20/002S Chamisso: Petro Schlemihl El la germana:Eugen Wuster 1922-Ferdinand Hirt & Sohn 7/Internacia Mondliteraturo
20/002S Stamatov: Nuntempaj Rakontoj El la bulgara:Ivan H.Krestanoff 1922-Ferdinand Hirt & Sohn 8/Internacia Mondliteraturo
20/002S Ŝalom-Aleĥem: Hebreaj Rakontoj El la hebrea:Is.Muĉnik 1923-Ferdinand Hirt & Sohn 9/Internacia Mondliteraturo
20/002S A.S.Puŝkin: Tri Noveloj El la rusa:Andreo Fiŝer 1923-Ferdinand Hirt & Sohn 10/Internacia Mondliteraturo
20/002S Takeo Ariŝima: Deklaracio El la japana:T.Tooguu 1924-Ferdinand Hirt & Sohn 11-12/Internacia Mondliteraturo
20/002S Edgar Allen Poe: Ses Noveloj El la angla:A.Frank Milward 1924-Ferdinand Hirt & Sohn 13/Internacia Mondliteraturo
20/002S Honorè de Balzac: La firmao de la Kato.. Paul Benoit 1924-Ferdinand Hirt & Sohn 14/Internacia Mondliteraturo
20/002S Vlas Doroŝeviĉ: Orientaj Fabeloj El la rusa:Nikolao Hohlov 1924-Ferdinand Hirt & Sohn 15/Internacia Mondliteraturo
20/002S Henryk Sienkiewicz: Noveloj El la pola:Lidja Zamenhof 1925-Ferdinand Hirt & Sohn 16/Internacia Mondliteraturo
20/002S A.Strindberg: Insulo de feliŝuloj El la sveda:Oscar Frode 1926-Ferdinand Hirt & Sohn 17/Internacia Mondliteraturo
20/002S Prudenci Bertrana: Barbaraj Prozaĵoj El la kataluna:Jaume Grau Casas 1926-Ferdinand Hirt & Sohn 18/Internacia Mondliteraturo
20/002S Dinko Ŝimunoviĉ: Ano del'Ringludo El la kroata:Fran Janjiĉ 1926-Ferdinand Hirt & Sohn 19/Internacia Mondliteraturo
20/002S G.Eekhoud: Servokapabla! Marcus Tybout El la flandra f:Lèon Bergiers 1927-Ferdinand Hirt & Sohn 20/Internacia Mondliteraturo
20/002S M.Sadoveanu: Nobela Peko El la rumana:Tiberio Morariu 1929-Ferdinand Hirt & Sohn 21/Internacia Mondliteraturo
20/002S Ŝolandro:Waldemar Bonsels El la germana:Edmund Sòs 1924-Verlag Paul Knepler Internacia Mondliteraturo
22/100L Fabeloj H.C.Andersen-tradukis: L:L.Zamenhof 1963-Heroldo Fabeloj
22/100L Pinokjo C.Collodi-tradukis:Mirza Marchesi 1930-The E.Publishing Company Travivaĵoj de iu marioneto
20/100L Koro Edmondo De Amicis 1936-A.Paolet libro por knaboj
22/100L Pipi Ŝtrumpolonga Astrid Lindgren-tradukis: Sven Alexandersson 1989-Progreso Eldonejo Sveda knaba rakonto
22/100L La somero de ĉi tiuj infanoj Kimura Kooiĉi;-tradukis: Hirose Kanae 1990-Mevo-Yokohama Deklama dramo de Hiroŝimo
22/100L La bapto de Caro Vladimir Karel Havlicek Borovsky 1953-La Laguna el la ĉeĥa-tradukis: Tomaŝ Pampr
20/100L Liliputo Jonathan Swift-tradukis: Ethel M. Prent 1961-Maitland el angla
22/100L Til' Strigospegul' el la germana de la 16jarcento 1987-E-C Paderborn Amuza legado pri..
22/100L La Patrino Grazia Deledda-tradykis: G.Lacertosa 1983-Mestrina Editrice Amuza legado pri..
20/100L Taglibro de Anne Frank el la nederlanda: G.J.Degekamp 1959-Heroldo de E. 1942-agosto1944.
20/100L Jordan Jokov-Rakontoj el la bulgara: diversaj tradukistoj 1986-Sofia Pres 30 racconti
20/100L Tri Homoj en Boato Jerome K. Jeromo, el la angla: G. Badash 1934-Literatura Mondo-Budapest Vera rakconto
FILOSOFIA e RELIGIONI
F010a La Sankta Biblio L-L. Zamenhof Biblia Societo de Londono kaj Edinburgo
F010a La Nobla Korano Italo Chiussi Stafeto
F010a Baha'u'llah kaj la Nova Epoko J.E. Esslemont Bahaa Esperanto-Ligo
F010a La Fundamentoj de la Kristanismo Piero Ottaviano UECI
F010a Historio de Kristo Giovanni Papini A. Paolet
14/010a El la biblio Tradukis L.L.Zamenhof 1994-E-Verlag Ellersiek Psalmaro, Sentencoj
20/010a Ago k Reago F.C. Xavier, tradukis: P.C.Neto 1963- F.E. Brasiliera Diktita de la Spirito
22/100L Malbona lupo reenkarniĝinta Roque Jacintho 1978-Federacao Espirita Brasileira Libretoj por infanoj
SCIENZA e TECNICA
20/001S Molekuloj Janos NYILASI 1984-Scienca E-C Bazaj nocioj pri ..
22/002S La korpo de la homo Harald Schicke 1993-MZ-Verlag Enkonduko al konstruo kaj funkcio
22/002S Infodukto Luc De Brabandere 1988-UEA/BSO Prospettiva dell'informatica
24/002S Sekretoj de la marestaĵoi Petar Giunio 1960-Kroatia E-Servo Vivantoj en la maro
16/002S Arboj de Arbaro kaj Kampo Frank Boot 1947-The E.Publishing CO. Kun ilustraĵoj bl-ni
20/002S Amuza Matematiko Petko Arnaudov-Ljudmila Arnaudova 1984-Scienca Eldona Centro Budapest por gelernantoj
24/002S Ĉu vi konas la Teron Endre Dudich 1983-Scienca Eldona Centro UEA Vivantoj en la maro
22/002S Sanon Jaime Scolnik ---MZ-Verlag Kuracu vin mem per naturaj metodoj
24/002S Amuzo per Scienco Charles Vivian, tradukis el angla: Dunkan ---Daily Mail Por geknaboj
TURISMO e PAESI
18/001T Mallonga historio pri S.Marino Giuseppe Rossi esprantigis: Catina Dazzini 19---Miniterio de R.S.Marino Kun mencio de dokumentoj
20/002T 40 Vidinda lokoj en Ĉinio Feniksa libraro. 1984-Ĉ. E-Ligo Kun multaj klarigoj
22/002T Faktoj pri Germanio Franz Steiner Verlag 1960-Federal Government Vivo en Federacia Germanio
20/002T Skizo pri Ĉinio --- 1981-El popola Ĉinio Situazione della Cina
18/002T Renkonto kun Trentino Gino Skrinzi ---Eldono Manfrini Far de Skabeno Turismo kaj Komerco
20/002T Germana Demokratia Respubliko Dieter Gruneberg, ... 1969-DDR Bildoj kaj faktoj
24/002T Nepalo Tibor Sekelj 1959-Stafeto malfermas la pordon


Riviste:

 •      Esperanto FEI
 •      Esperanto UEA
 •      Heroldo de Esperanto
 •      Monato
 •      Juna amiko
 •      Espero Katolika
 •      El Popola Ĉinio
 • ...

 • Opuscoli Turistici e Commerciali:

 •      Torino
 •      Bologna
 •      FIAT
 •      ECS
 •      Polonia
 •      Braunsweig
 • ...

 • Materiale solo in consultazione / LISTA IN ELABORAZIONE