Foglie multicolori (Racconti dal Sol Levante) a cura di M. Soumarè - CS_libri - ISBN 978-88-95526-21-8 - € 16,50 - Ordina

Foglie multicolori
Racconti dal Sol Levante
traduzione e cura di Massimo Soumarè

Postfazione di Davide Mana

Foglie multicolori

"Non è solo un'antologia di narrativa,
ma una mappa, una guida alla percezione della realtà
attraverso altri occhi"

AUTORI
Mitsufumi Asagure
Masako Bandô
Kaori Ekuni
Masahiko Inoue
Mitsuyo Kakuta
Hideyuki Kikuchi
Yûko Matsumoto
Hiroko Minagawa
Shion Miura
Miyuki Miyabe
Arimasa Ôsawa
Tadashi Ôta
Kazuki Sakuraba
Hitonari Tsuji
Rika Yokomori
CS_libri
homepage